Atliekų
surinkimas ir tvarkymas

Nuo 2017 01 01 gamintojai ir importuotojai privalo atskirai deklaruoti savo reikmėms sunaudojamą pakuotę (įvežtą, gautą su produkcija, gaminiais). Sutvarkymo užduotis – 80 procentų.

Klientus, norinčius priduoti medinės pakuotės atliekas ir pageidaujant gauti Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, kviečiame pasirašyti sutartis.

Papildomos paslaugos:

  • Konsultuojame aplinkos apsaugos klausimais;
  • Vertiname įmonės veiklos atitikimą aplinkos apsaugos teisės aktams (auditas);
  • Konsultuojame GPAIS klausimais: gaminių ir pakuočių apskaita GPAIS, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita GPAIS, lydraščių rengimas GPAIS;

Perdirbimui mes priimame

Medinius padėklus

Kitą medinę pakuotę/atliekas

Presuotas vaisių dėžutes

Medines rites

Faneros atliekas

Baldinės plokštės atliekas

(laikinai nepriimame)